پرده پوشی جنایات ، جنایتکاران جهادی!

زلمی نصرت

آنچه برای سفید ساختن روی خود مجاهدین خون بخشی کردند وانچه انجام میدهند برای همه مفهوم اند.اما اینکه یک تعداد از سکتریست های تاجک و قوم پرستان پشتون صفت

چپ و روشنفکران کاذب برای برائت و توجیه جنایات مجاهدین دست و استین بر زده اند، ،سوال بر انګیز است ، که چرا این وطن ستیزان ګماشته شده و مزدور بار جنایات مجاهدین جنایتکار را با قومی ساختن مشکلات افغانستان پرده پوشی مینمایند ؟. من باور دارم که فردا این ګماشته شدګان مزدور در برابر جنایات طالبان هم تبار شان در قالب زبان و قوم خاموشی اختیار خواهند کرد و جنایات شانرا پرده پوشی خواهند کرد؟
از قلم یک تعداد از این ګماشته شدګان مزدور صفت خوانده میرویم که ناقل در مناطق شمال ستون 5 است. اول اینکه ستون 5 در درون دولت ها مطرح میباشد. دیګر اینکه اګر قرار باشد که هر پشتون را در شمال ناقل بګوییم، در این صورت تمام مردم پلخمری و اندراب و غوربند ناقل میباشند . موجودیت افغان های تاجک و هزاره در ارګون، ننګرهار ، لغمان، ګردیز ، غزنی ، لوګر راچه میتوان نام ګذاشت؟ آن افغان های را که سال ها قبل از آنطرف دریای امو اینطرف امده اند ، باسمچی، ناقل و یا هم بومی بګوییم ؟ این ګماشته شده ګان مزدور با تبلیغات فنته انګیز قومی زبانی و سمتی آب به اسیاب دشمنان تاریخی افغانستان می ریزند.نباید فراموش کنیم که در تجزیه افغانستان هیچ قوم برنده بوده نمیتواند ،در این بازی برنده ګان معلوم است.
یکی از اشتباهات و خیانت بزرګ و تاریخی را که دولتمردان ما بعد از سقوط طالبان در موجودیت قوای ناتو و جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشر مرتکب شدند ، عدم تطبیق پروسه عدالت انتقالی در برابر جنایتکاران و مجرمین جنګی میباشد.، این عمل زمامداران ما منحیث صفحه سیاه در تاریخ ثبت خواهند شد. در کشور جنایتات صورت می ګیرد، جنایتکاران نه تنها محکمه نمیشوند بلکه برایشان در پهلوی سند معافیت مقام و قدرت هم اعطا میګردد. همین دلیل است که امروز جنایات ګسترده و رنګارنګ بالای مردم ما در سراسر کشور توسط جنایتکاران ادامه دارد. مضحک تر اینکه با جهادی ساختن قوای-امنیتی دفاعی کشور میخواهند بحران ، بی ثباتی و بی امنیتی افغانستان را وارد مرحله دیګر از فلج ساختن سیستم موجود بسازند و قوای مسلح موجود را تارومار نمایند.
کسانیکه قوای منظم امنیتی- دفاعی کشور را به دستور پاکستان و ایران تخریب و نابود کردند،شهر کابل را به خاک و خون کشاندند وهفتاد هزار مردم شریف کابل را به شهادت رساندند، با ګرفتن امتیاز از امریکا و انګلیس زمینه را برای حضور امریکا در افغانستان هموار ساختند، از دوران جهاد تا امروزبا امتیاز امریکا و انګلیس و پاکستان و ایران و عربستان سعودی زمینه را برای نا امنی، فساد، چور و چپاول، غارت بیت المال، اختطاف، دزدی و غارت و بی ناموسی مساعد کردند،امروز از ضعف و نا توانی قوی مسلح و دولت حرف میزنند؟

 

نور ښکاره کړئ

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button