خشم طالبان بالای مردم افغانستان

عارف نظری

این کینه توزی و خشم ورزی ، ایشان را به تناقض گویی و یاوه سرائی کشانده است که با عقل جور در نمی آید وباخرد سازگار نیست امواج کینه توزی آنان را بدانجا کشانده است که افسانه بی بنیاد و برهان پوچی را بهم بافند وبا توجه بدان گمان برند به راستی نادانی خنده آوری است لیکن خشم و کینه ، انسان را به هر نوع حماقتی می کشانند ایشان گروهی هستند که علاوه از تعصب و نژاد گرایی زشتی که دارند ، از آراء پراگنده و افکار پریشانی برخوردارند بدین سبب آنان بر رای واحدی جمع نمی گردند و بر عهد و پیمانی پایدار نمی مانند و به دستاویزی چنگ نمی زنند از آنجا که نسبت به خود ونژاد خویش متعصب هستند با یکدیگر اتحاد ندارند و حتی پیمانهای درون گروهی همدیگر را نیز مراعات نمی دارند که در میان صف مسلمانان تفرقه و فتنه و غوغا و آشوب راه اندازند ، ودرهمه این وامور عکس پیمان صلحی رفتار کردند که با مردم مسلمان افغانستان منعقد نموده بودند. علاوه از چنین حکمی ، تاوان دیگری که باید متحمل شوند آن است که خداوند ایشان را به خواری و رسوایی در دنیا ، و عذاب و شکنجه بزرگ در آخرت تهدید می فرماید. .

که اساس دین خدا در همه کتابهای آسمانی و همه ادیان الهی یکی بیش نیست و آن هدایت و بشارت به دلهای مؤمنی است که برای دریافت آن باز می شوند و به ندای فرمانش پاسخ می گویند این هم حقیقتی است که باید گفته شود و ابراز گردد. شکی نیست نصوص قرآنی انس والفت به دل مؤمن می دهد، و درهای دانش و معرفت را به روی او می گشاید ، والهام ها واحساس هایی بدی می بخشد که جز در پرتو ایمان به کسی دست نمی دهد . این است که مومن در قرآن ، هدایت را می یابد ، و در آن بشارت را میگوید و می جوید . بدین سبب است که می بینیم قرآن این حقیقت را در مناسبات مختلفی تکرار می کند پیمانی که با شروط معینی با ایشان بسته بود و در آن راه مسالمت آمیز وصلح وصفای فیمابین را خواسته بود واز آنان می خواهد که عفو و جوانمردی پیشه گیرند تا خدا هر وقت که خواست فرمان خویش را صادر کند . از راهی بروید که خدا برایتان برگزیده است، و پروردگار تان را پرستش کنید و در پیشگاه او نیکو کاریهای خویشتن را اندوخته نمایید..

گروه های افراطی و تروریستی مخصوص گروه طالبان و دشمنان دغل کهنه کار چرخی زده و پرچمهای جنگ را تغییر داده و جنگ را به نام جنگ عقیده اعلان نه نموده ، بلکه از ترس حماسه عقیده و جوشش ایمان مؤمنان مجاهد پرور مردم افغانستان، آتش جنگ را تحت واژه ها و نامهای دیگری شعله ور ساخته اند . آن را بنام سرزمین اشغال شده و کلماتی در این ردیف اعلان داشته اند . برای درهم شکستن کوه سخت و بر فلک کشیده افغانستان وارد جنگ شده و تا به حال هم بارها و بارها بدان شاخ زده اند ، ولی نیروهای دلیر امنیتی کشور ایشان را با سر خونین و شاخ شکسته و پیکره پاره پاره بر گردانده است .

چون ایشان چیزهائی را پیشاپیش فرستاده اند وبه کارهائی دست یازیده اند که برای شان امیدی به پاداش باقی نگذاشته است همیشه با مردم افغانستان در دشمنی بوده هرگز تصور یک افغانستان با صلح وصفا را نداشته مرتبط قضایای جدید وپلانهای استخبارات کشورهای متخاصم راعملی نموده بخاطر خوشنودی دیگران هر روز این ملت مظلوم بی گناه را به قتل می رساند وهمچنان درمذاکرات صلح افغانستان خلاف منافع ملی کشور عمل نموده به نفع کشور های متخاصم درمیز مذاکرات حضور بهم می رسانند ومطابق به میل آنان با تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت کسب نمودن سهم بیشتر و مدنظر گرفتن منافع باداران شان به مجادله می پردازند و همیشه منافع آنها را دنبال کرده چنین عملکرد ایشان خلاف دساتیرشرعی و ملی بوده وهمچنان آنان از عذاب الهی در امان نخواهد باقی ماند چنین کارهای ناشایستی که این گروه انجام می دهد در آخرت برای شان اندوخته گشته است، و خداوند از حال ستمکاران وآنچه می کنند باخبر است هر نوع چاره جوئی که با فطرت برخورد داشته باشد و در راه خلاف گام بردارد ، پیروز و رستگار نمی گردد و ناپسند بیسواد بوده و پایدار و ماندگار نمی ماند که باعث اصلاح و انحرافات و کژی ها گردد.

نور ښکاره کړئ

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button